Σχεδιάζουμε, εξοπλίζουμε και υποστηρίζουμε τεχνικά πλυντήρια ρούχων για ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κεντρικές πλυντηριακές μονάδες, γηροκομεία κλπ. Προτείνουμε λύσεις που προορίζονται για την μείωση του προσωπικού στο ελάχιστο.
 
Ολοκληρωμένο συγκρότημα πλυντηρίου ρούχων τούνελ, 15 διαμερισμάτων, στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων ΛΕΜΗ στην Αθήνα.

 


Πλήρες πελατολόγιο