Εισαγωγική σελίδα > Αρχική σελίδα εταιρείας > Ο Όμιλος

Θέση στην αγορά

Η SBS είναι σήμερα ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρήσεων σε ολοκληρωμένες επαγγελματικές κουζίνες και πλυντήρια ρούχων. Έχει εκτελέσει με χρονική συνέπεια και υψηλά ποιοτικά standards πολλά μεγάλα έργα, είτε άμεσα προς τον τελικό πελάτη, είτε μέσω τεχνικών εταιριών.

Η SBS διαθέτει την τεχνογωσία και την οργωνωτική δομή για την εκτέλεση τεχνικά σύνθετων έργων με σημαντική προστιθέμενη αξία σε υπηρεσίες πρίν και μετά την πώληση.

 

   
SBS GROUP / ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΚΗ Σ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ Ε.Ε.
Θέση Στραβό Πεύκο, 193 00 Ασπρόπυργος Τ.Θ. 71, Τ: 210 6740951, F: 210 6740994,