Εισαγωγική σελίδα > Αρχική σελίδα εταιρείας

Υπηρεσίες

Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας είναι:

  • Ολοκληρωμένη μελέτη του πλυντηρίου ρούχων - σχεδίαση σε AUTOCAD
  • Επιλογή και προσφορά του κατάλληλου εξοπλισμού
  • Ολοκληρωμένη σχεδίαση απαιτήσεων ρεύματος, ατμού, αερίου, νερού, αποχέτευσης και εξαερισμού
  • Εγκατάσταση του εξοπλισμού
  • Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού (service)
  • Συμβόλαια προληπτικής συντήρησης  

 

   
SBS GROUP / ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΚΗ Σ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ Ε.Ε.
Θέση Στραβό Πεύκο, 193 00 Ασπρόπυργος Τ.Θ. 71, Τ: 210 6740951, F: 210 6740994,