Ολοκληρωμένες επαγγελματικές κουζίνες και εξοπλισμός buffet.
Σχεδιασμός κουζινών προδιαγραφών HACCP, εγκατάσταση του εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Ολοκληρωμένες επαγγελματικές κουζίνες στη Βόρεια Ελλάδα.
Σχεδιασμός κουζινών προδιαγραφών HACCP, εγκατάσταση του εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων υψηλού επιπέδου.
Λειτουργικά μηχανήματα βαριάς κατασκευής, σχεδιασμός λύσεων προορισμένων για την μείωση του προσωπικού στο ελάχιστο.

SBS GROUP
Θέση Στραβό Πεύκο, 193 00 Ασπρόπυργος Τ.Θ. 71, Τ: 210 6740951, F: 210 6740994, info@sbsgroup.gr