Εισαγωγική σελίδα > Αρχική σελίδα εταιρείας

Υπηρεσίες

Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας είναι:
  • Ολοκληρωμένη μελέτη των χώρων κουζίνας και buffet - σχεδίαση σε AUTOCAD
  • Επιλογή και προσφορά του κατάλληλου εξοπλισμού
  • Ολοκληρωμένη σχεδίαση απαιτήσεων  ρεύματος, αερίου, νερού, αποχέτευσης και εξαερισμού
  • Εγκατάσταση του εξοπλισμού
  • Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού (service)
  • Συμβόλαια προληπτικής συντήρησης

 

   
SBS GROUP / ΣΒΩΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Στραβό Πεύκο, 193 00 Ασπρόπυργος Τ.Θ. 71, Τ: 210 6740951, F: 210 6740994,