Εισαγωγική σελίδα > Αρχική σελίδα εταιρείας > Εταιρεία

Εταιρικά νέα

Η εταιρία μας έχει αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση 24 ψυκτικών θαλάμων καθώς και τον κύριο εξοπλισμό κουζίνας στο ξενοδοχείο CHANDRIS στη Θεσσαλονίκη, που είναι σήμερα το ποιοτικότερο υπό κατασκευήν μεγάλο ξενοδοχείο στην πόλη μας.