Από την παραλαβή των τροφίμων, τους ψυκτικούς θαλάμους, τις προετοιμασίες και το μαγείρεμα μέχρι το σερβίρισμα, οργανώνουμε και εξοπλίζουμε την κουζίνα σας με τις πιο σύγχρονες λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο σωστό σχεδιασμό και στην τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
 
Έργο στο ξενοδοχείο CHANDRIS στη Θεσσαλονίκη, που είναι σήμερα το ποιοτικότερο υπό κατασκευήν μεγάλο ξενοδοχείο στην πόλη μας.

 


Πλήρες πελατολόγιο