Ευκαιρίες Καριέρας

SBS 5 Όμιλος 5 Καριέρα

O Όμιλος SBS έχει κατά διαστήματα ανάγκες για διάφορες ειδικότητες. Το βιογραφικό σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο και μπορείτε να το αποστείλετε στο e mail careers@sbsgroup.gr

Θέσεις Εργασίας

Τεχνικός, Ηλεκτρολόγος

Με έδρα την Αθήνα. Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, με γνώσεις αυτοματισμού, καλή γνώση αγγλικών. Είναι επιθυμητή η εμπειρία στο service επαγγελματικού εξοπλισμού. Δυνατότητα ταξιδιών. Αποστείλατε βιογραφικό στο e mail: sbonanos@sbsgroup.gr

Ηλεκτροσυγκολλητής

Με εμπειρία σε κολλήσεις argon, για πλήρη απασχόληση στην περιοχή Ασπροπύργου. Αποστείλατε βιογραφικό στο e mail: dsarris@sbsgroup.gr

Πωλητής επαγγελματικού εξοπλισμού

Με εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β. Επιθυμητή η εμπειρία πωλήσεων σε ξενοδοχεία. Η έδρα του θα είναι στην Αθήνα αλλά θα έχει δίπλωμα Ι.Χ. και δυνατότητα ταξιδιών. Αποστείλατε βιογραφικό στο e mail: asvolos@sbsgroup.gr