Νοσοκομειακά Πλυντήρια Danube

Barrier Washer

SBS Group 5 Προϊόντα 5 Προϊόντα Πλυντηρίων Ρούχων 5 Danube 5 Νοσοκομειακά Πλυντήρια Danube
Είναι πλυντήρια δύο όψεων για να εντάσσονται σε διαχωριστικό τοίχο μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων. Ονομάζονται και ασεπτικά. Με το πρόγραμμα των 90 βαθμών C προσφέρουν θερμοκρασιακή απολύμανση του ιματισμού. Εκτός από τα νοσοκομεία, χρησιμοποιούνται και σε οίκους ευγηρίας και κέντρα αποκατάστασης.

Προϊόντα Κουζίνας

Όλη η γκάμα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε.

Προϊόντα Πλυντηρίων Ρούχων

Όλη η γκάμα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε.