Δεξαμενή Ανακύκλωσης Νερού Danube

SBS Group 5 Προϊόντα 5 Προϊόντα Πλυντηρίων Ρούχων 5 Danube 5 Δεξαμενή Ανακύκλωσης Νερού Danube

Με το σύστημα εξοικονόμησης νερού AQUABAC, το νερό από τα τελευταία ξεπλύματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόπλυση ή στην πλύση του επόμενου κύκλου, προσφέροντας σημαντική οικονομία νερού. Η δεξαμενή συνοδεύεται από τις απαραίτητες αντλίες κυκλοφορίας του νερού και τις σωληνώσεις σύνδεσης με τα πλυντήρια.

Προϊόντα Κουζίνας

Όλη η γκάμα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε.

Προϊόντα Πλυντηρίων Ρούχων

Όλη η γκάμα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε.