Υπηρεσίες

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του εξοπλισμού, η εκπαίδευση του προσωπικού σας για την ορθή χρήση των μηχανημάτων καθώς η τεχνική υποστήριξη και μετά την πώληση, αποτελούν για μας πρωταρχικό μέλημα.