Σχεδιασμός Κουζίνας και Πλυντηρίων Ρούχων

SBS 5 Υπηρεσίες 5 Μελέτη & Σχεδίαση

Σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σχεδίαση της κουζίνας και των πλυντηρίων ρούχων σας στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς. Τηρούμε τις σωστές προδιαγραφές σχεδιασμού και τις οδηγίες του HACCP.

Σχεδιάζουμε τις απαιτήσεις του εξοπλισμού σε ρεύμα, νερό, αέριο, ατμό και εξαερισμό ώστε η προετοιμασία των παροχών να προχωρά παράλληλα με την παραγγελία του εξοπλισμού.

Η Κατανόηση των Αναγκών του Πελάτη

Για να προσφέρουμε έναν σωστό σχεδιασμό πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη μας. Να καταλάβουμε τι ακριβώς χρειάζεστε. Γι΄ αυτό, αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να συζητήσουμε με τους ανθρώπους του πελάτη όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Να δούμε από κοντά τα προβλήματα του σαν να ήταν δικά μας.

Ο Σωστός Σχεδιασμός

Με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad σχεδιάζουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις πριν φέρουμε μια σχεδιαστική πρόταση στον πελάτη μας.

Εφαρμόζουμε τις κατευθύνσεις του ΗACCP σε όλη τη μελέτη μας, προσέχοντας τις διασταυρώσεις των ροών των τροφίμων και εφαρμόζοντας τις ειδικές απαιτήσεις θερμοκρασιών κάθε χώρου, της καθαριότητας και της υγιεινής.

Τα Σχέδια Εφαρμογής

Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη ετοιμάζουμε για τον πελάτη μας ακριβή σχέδια, με συντεταγμένες, με όλες τις παροχές που εξοπλισμού:

Σχέδια ηλεκτρικών απαιτήσεων
Σχέδια υδραυλικών απαιτήσεων
Σχέδια απαιτήσεων σε αποχετεύσεις και σχάρες δαπέδου
Σχέδια απαιτήσεων σε αέριο, ατμό κλπ
Σχέδια εσωτερικής τοιχοποιίας

Με τα σχέδια αυτά ο πελάτης μπορεί να ετοιμάσει όλες τις παροχές ώστε με την άφιξη του εξοπλισμού το έργο να ετοιμασθεί ταχύτατα.